دسته‌بندی: خوراک آبزیان

سبوس برنج دوکوب کامپیوتری

شلتوک برنجِ درون کارخانه ها با استفاده از دستگاه های آسیاب به صورت کاملاً پودری درآمده و تغییر می‌ کند، در واقع به آن سبوس برنج دوکوب کامپیوتری می گویند.

خریدکنجاله کلزا

کنجاله کلزا حاصل روغن گیری دانه های کلزا یا همان کانولا می باشد.
این کنجاله سرشارازپروتیین برای خوراک دام وطیورمی باشد.

خریدگلوتن ذرت

گلوتن ذرت، پروتئین نامحلولی است که از فرآیند جداسازی نشاسته ذرت حاصل

خریدپودرماهی

پودرماهی خوراک وجایگزینی مناسب در جیره می باشد .ویک محصول بسیار مغذی