دسته‌بندی: پودراستخوان

پودر استخوان

پودر استخوان از استخوان های دام و طیور که در کشتارگاه ها