دسته‌بندی: کنجاله بادام زمینی

مصرف کنجاله بادام زمینی

تجارت محصولات کشاورزی و فرآورده های آن به شاخه ای وسیع تبدیل شده است، در این میان صادرات کنجاله بادام زمینی بخش کوچکی از این بازار عظیم محسوب می شود.

کنجاله ها

کنجاله پس مانده ی جامدی است که بعدازعمل روغن گیری ازدانه های