برچسب: خریدسویامدلل

خریدسویامدلل

سویا مدلل از برندهای داخلی تهیه سویا برای خوراک دام محسوب می شود. قیمت مناسب سبب محبوبیت آن در بین تولیدکنندگان صنعت دامپروری گردیده است.