برچسب: خریدعمده سبوس برنج

سبوس برنج دوکوب کامپیوتری

شلتوک برنجِ درون کارخانه ها با استفاده از دستگاه های آسیاب به صورت کاملاً پودری درآمده و تغییر می‌ کند، در واقع به آن سبوس برنج دوکوب کامپیوتری می گویند.