برچسب: خواص پودرگوشت

پودرگوشت دامی

پودرگوشت یا آرد گوشت (Mea meal) محصولی است که از مازاد کشتارگاهها،