برچسب: فروش عمده پودرچربی

فروش پودرچربی خوراک دام وطیور

فروش پودر چربی خوراک دام و طیور به دو صورت خالص و کلسیمی است. منابع اصلی مورد استفاده در پودر چربی، روغن گیاهی عمدتا سویا، روغن طیور و روغن ماهی هستند.