برچسب: قیمت عمده کنجاله نارگیل

خریدکنجاله نارگیل خوراک دام

ظاهر و شکل کنجاله نارگیل هم مانند دیگر کنجاله ها لوله ای شکل می باشد. به طور کلی کنجاله حاصل روغن گیری از هر دانه ی روغنی می باشد.