برچسب: قیمت کنجاله آفتابگردان

کنجاله ها

کنجاله پس مانده ی جامدی است که بعدازعمل روغن گیری ازدانه های