برچسب: میزان مصرف تفاله آلبالو برای دام

تفاله آلبالوخوراک دام

تفاله آلبالو، فراورده کارخانجات تولید کنسانتره و آبمیوه است که با رطوبت