برچسب: پوسته نخودخوراک دام

پوسته نخودخوراک دام

پوسته نخود  دامی یکی از محصولات جانبی کارخانجات کنسروسازی، کمپوت و…می باشد