برچسب: کنجاله بادام زمینی چیست

مصرف کنجاله بادام زمینی

تجارت محصولات کشاورزی و فرآورده های آن به شاخه ای وسیع تبدیل شده است، در این میان صادرات کنجاله بادام زمینی بخش کوچکی از این بازار عظیم محسوب می شود.